LPMK

Drodzy Parafianie

1.   Msze święte odprawiane są w kościele St. Mary and St. Peter przy Wellington Road:

- w poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 7.15

- w środę o 18.30 modlitwa różańcowa i o 19.00 Msza święta, Krąg Biblijny

 - w piątek o godz. 19.00,

po jej zakończeniu adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi św.

- w sobotę o godz. 18.00 (liturgia niedzielna),

- w niedzielę o godz. 9.00 w St. Mary and St. Peter  i  o godz. 18.00 w St. Thomas

Proszę wpisywać przy wejściu do kościoła swoje dane kontaktowe.

Istnieje możliwość kontaktu ze mną w jakichkolwiek sprawach duszpasterskich:

Ks. Jacek Małecki tel. 07797778786

2.  Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski.  W ciągu poszczególnych miesięcy tego roku będziemy się starali pogłębiać naszą komunię z Panem Bogiem. Chodzi o to, aby nasze osobiste relacje z Bogiem, a także te we wspólnocie rodzinnej i we wspólnocie Kościoła, były bardziej dojrzałe, świadome. Żeby na nowo odkrywane i pogłębiane, również poprzez lekturę Pisma Świętego, kształtowały nasze osobiste i wspólnotowe codzienne życie.

3.  Jednocześnie wchodzimy w okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Zaś kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do Świąt Bożego Narodzenia. Właśnie ten czas dobrze wykorzystajmy dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.

4.  Spowiedź adwentowa 7 grudnia (poniedziałek) od godz. 18.00 w kościele St. Mary and St.Peter.

5.  Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu odprawiać jedną Mszępicture1 wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę roratnią. Zapraszam do licznego  udziału w roratach, odprawianych w naszym kościele w soboty o godz. 7.15

6.  W środę o 18.30 modlitwa różańcowa.  Po Mszy św. o godzinie 19.00  Krąg Biblijny, by doświadczyć wspólnoty w dzieleniu się Słowem Boga i prowadzenia w życiu przez Bożą mądrość. Pragniemy poznawać Jezusa i siebie samych w świetle Jego Ewangelii, doświadczyć uzdrawiającej mocy Jego słowa.

7.  W tym tygodniu obchodzimy I piątek miesiąca – możliwość spowiedzi świętej od godz. 17.00 przed Mszą św. Następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu i uczczenie Najświętszego Serca Pana Jezusa.

8.  Spotkanie kandydatów do bierzmowania w czwartek :

- I grupa i II grupa godz. 17.30 w St. Mary and St. Pater

9.  Katechezy dla dzieci w piątek nie będzie, natomiast w sobotę dzieci przychodzą do przedstawienia znajomości prawd katechizmowych

10Próba dzieci przygotowujących jasełka bożonarodzeniowe dziś o godz. 16.00 w kościele St. Mary and St. Peter

11.  ŚMikołaj pragnie spotkać się z dziećmi naszej parafii. picture2

Zapisane dzieci zapraszam na to spotkanie 5 grudnia (niedziela). Z powodu dużej ilości dzieci w dwóch grupach o godz. 15.00  i o godz. 16.30 w kościele St. Mary and St. Peter

 

12.  Obchody liturgiczne w tym tygodniu:

30 listopada  – święto św. Andrzeja, Apostoła

04 grudnia  – wspomnienie obowiązkowe św. Barbary, dziewicy i męczennicy

 POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA:

Gdy Czas płynie nieubłaganie. To, co wydarzyło się w naszym życiu, jest nieodwracalne. Gdy jednak mamy świadomość zataczającego koło czasu kalendarzowego, możemy choć na chwilę się zatrzymać i podjąć postanowienie. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. To także szansa,picture2 żeby podjąć zobowiązania, które umocnią naszego ducha i pozwolą dobrze się przygotować na przyjście Zbawiciela. Podpowiedzią są dla nas słowa Jezusa: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21, 36).

Czujność wymaga pokory, cierpliwości. Gdy jestem czujny, jestem także człowiekiem oczekującym. Gdy czekam, towarzyszy mi nadzieja. A my „potrzebujemy małych i większych nadziei, które dzień po dniu podtrzymują nas w drodze. Jednak bez wielkiej nadziei, która musi przewyższać pozostałe, są one niewystarczające. Tą wielką nadzieją może być jedynie Bóg, który ogarnia wszechświat, i który może nam zaproponować i dać to, czego sami nie możemy osiągnąć” – napisał Benedykt XVI w encyklice Spe salvi (nr 31). Oznacza to, że musimy być stale połączeni z Bogiem. Pomocą w pogłębieniu nadziei na paruzję jest modlitwa. Wskazuje na to sam Chrystus, mówiąc: „módlcie się”. Czas spędzony w bliskości z Panem Bogiem również wpisuje się w oczekiwanie. Modlitwa kojarzy nam się z postawą klęczącą, Eucharystią czy ze spowiedzią, ale dlaczego nie uczynić modlitwą naszej pracy, pomocy, obecności przy drugim człowieku, naszych spotkań czy decyzji?

Droga, po której zmierzamy, powinna prowadzić do nieba. We współczesnym świecie nie jest trudno zboczyć z obranej ścieżki, tym bardziej gdy jesteśmy wystawiani na różne pokusy czy też podejmujemy nieodpowiedzialne decyzje. Są takie momenty w naszym życiu, które mogą doprowadzić nas do łez, załamania, zwątpienia… W kim lub czym pokładamy wtedy nadzieję? Przemijanie przynosi wiele łez, bólu, beznadziei i rozpaczy. Nadzieja na przyjście Chrystusa przynosi ulgę, pokój, pomyślność i szczęście. Kto czeka – ma nadzieję, kto czeka – ma miłość.

W rozpoczynającym się nowym roku kościelnym oczekujmy Pana i przygotowujmy się na Jego przyjście przez szczerą modlitwę i służbę drugiemu człowiekowi. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

List Ks.Rektora

REKOLEKCJE DLA MĘŻCZYZN ŚW. JÓZEFA

SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II

———————————————————————————————————————————- 

Jest możliwość wparcia finansowego naszej parafii.   Można ofiary wpłacić bezpośrednio na konto: Polish Catholic  Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57.

Bóg zapłać za Waszą troskę, odpowiedzialność i ofiarność w tych trudnych okolicznościach w jakich nam przyszło żyć. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                    m-b-szkaplerzna

 

Św. Jan Paweł II 100 lecie urodzin e6f9acd0ee01c33b8d11ae9034005945

 

Moje przeżycie z Janem Pawłem II – Świadectwo Agnieszki

Photo_1   Photo_2   Photo_3   Photo_4

 Świadectwo Moniki

photo_5  photo_6

 Tęsknota – Świadectwo Ewy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BIULETYN-JERSEY-48-2021

BIULETYN-JERSEY-47-2021

BIULETYN-JERSEY-46-2021

BIULETYN-JERSEY-45-2021

BIULETYN-JERSEY-44-2021

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

GDZIE CHRZEST, TAM NADZIEJA!Miłosierdzie stanowi istotę Ewangelii, a przez to także naszej wiary, ponieważ miłosierdzie jest siłą, która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem.

Papież Franciszek

 

Leave a Reply