LPMK

u2

Drodzy Rodacy i Parafianie

Zapraszam i życzę Wam byście spotkali Zmartwychwstałego Jezusa

w Waszych sercach i rodzinach.

Niech radość zwycięstwa naszego Pana nad grzechem i śmiercią będzie Waszym udziałem.

Wzmocni nadzieję i wiarę, doda otuchy w trudnych momentach.

Pomoże dostrzec Żyjącego pośród nas i Jego znaki błogosławieństwa każdego dnia.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Ks. Jacek Małecki

Wasz proboszcz

Alleluja!!! Jezus żyje!!!

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Parafianie

  1. Msze święte odprawiane są w kościele St. Mary and St. Peter przy Wellington Road:

- od poniedziałku do czwartku o godz. 7.15

- w piątek o godz. 19.00,

po jej zakończeniu adoracja Najświętszego Sakramentu     i możliwość spowiedzi św.

- w sobotę o godz. 18.00 (liturgia niedzielna),

- w niedzielę o godz. 9:00 i godz. 18:00.

Dystans społeczny został zniesiony. Obowiązują jedynie maseczki podczas uczestnictwa we Mszach świętych.

2.  Miesiąc maj – szczególnie poświęcony Matce Bożej. Zachęcam do codziennej modlitwymaj-miesic Litanią Loretańską.  W każdy piątek w czasie adoracji zapraszam na Nabożeństwo Majowe ku czci Matki Bożej – śpiewając Litanię Loretańską.

 

3.   W piątek katecheza dzieci przygotowujących się do I komunii św. w kościele St. Thomas:

I grupa – 16.30

II grupa – 17.30

4.    Proszę dziś o wsparcie finansowe Fundacji Jana Pawła II – II kolekta. Zajmuje się ona dofinansowaniem edukacji i studiów zdolnej młodzieży pochodzącej z uboższych rodzin w naszej Ojczyźnie.  Bóg zapłać!

 

POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA

Miłość, którą Jezus okazał nam przez swoje życie, nauczanie i los, nie tylko jest heroicznym przykładem ludzkiej miłości. Zwracając się do swoich uczniów i wyznawców, Jezus ukazał jej rzeczywiste źródło, z którego czerpie ona życiodajną moc: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem”. Jezus dzieli się z nami miłością, którą otrzymał od Ojca. Wzgląd na to nadaje wierze i moralności chrześcijańskiej absolutnie wyjątkowy charakter. Wynika on ze szczególnej więzi chrześcijanina z Bogiem, możliwej i dostępnej dzięki szczególnej przynależności do Chrystusa. Nasze posłuszeństwo wobec Chrystusa odwzorowuje Jego posłuszeństwo wobec Ojca. Chrześcijaństwo nie jest jedną z wielu religii, lecz jest religią jedyną, która niesie możliwość prawdziwego zjednoczenia z Bogiem oraz otrzymania daru zbawienia i życia wiecznego.

eberhard-grossgasteiger-398985

 

W takiej perspektywie nowego znaczenia nabiera też miłość bliźniego – jest nie tylko przejawem zbratania ludzkości i współudziału w tym samym człowieczym losie, lecz czymś znacznie więcej. Wyraża się w trwaniu w miłości, którą obdarował nas Bóg, i w zachowywaniu przykazań – w nich objawia się Jego święta wola. Wierność Bogu jest kamieniem węgielnym nowej solidarności ludzi, w której znajduje wyraz pragnienie naśladowania Chrystusa. Na czym ono polega? Na tym, żeby wziąć sobie do serca i prosić Boga o moc w dochowaniu wierności słowom, które ujmują sedno dokonanego przez Niego dzieła zbawienia: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

———————————————————————————————————————————- 

Jest możliwość wparcia finansowego naszej parafii.   Można ofiary wpłacić bezpośrednio na konto: Polish Catholic  Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57.

Bóg zapłać za Waszą troskę, odpowiedzialność i ofiarność w tych trudnych okolicznościach w jakich nam przyszło żyć. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                    m-b-szkaplerzna

 

Św. Jan Paweł II 100 lecie urodzin e6f9acd0ee01c33b8d11ae9034005945

 

Moje przeżycie z Janem Pawłem II – Świadectwo Agnieszki

Photo_1   Photo_2   Photo_3   Photo_4

 

 Świadectwo Moniki

photo_5  photo_6

 Tęsknota – Świadectwo Ewy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BIULETYN-JERSEY-19-2021

BIULETYN-JERSEY-18-2021

BIULETYN-JERSEY-17-2021

BIULETYN-JERSEY-16-2021

BIULETYN-JERSEY-15-2021

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

GDZIE CHRZEST, TAM NADZIEJA!Miłosierdzie stanowi istotę Ewangelii, a przez to także naszej wiary, ponieważ miłosierdzie jest siłą, która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem.

Papież Franciszek

 

Leave a Reply